Yeshi

འཚོལ།

Custom Search

དཀར་ཆག

སྐུའི་གཟུངས།

Author : Parkhang | Date : February 21, 2017 |

ཨང་རྟགས། མཚན་གཞུང་། ཧིན་སྒོར། བལ་སྒོར།
SPC125 དབུ་གཟུངས། Rs. 0.40 Rs. 0.50
SPC125 མགྲིན་གཟུངས། Rs. 0.40 Rs. 0.50
SPC125 ཐུགས་གཟུངས། Rs. 0.40 Rs. 0.50
SPC125 བླ་མེད། Rs. 0.40 Rs. 0.50
SPC125 ༸གོང་ས་མཆོག Rs. 0.40 Rs. 0.50
SPC125 ཡོངས་འཛིན་རྣམ་གཉིས། Rs. 0.40 Rs. 0.50
SPC125 ཐུབ་པའི་མཚན་སྔགས། Rs. 0.40 Rs. 0.50
SPC125 རྗེའི་མཚན་སྔགས། Rs. 0.40 Rs. 0.50
SPC125 གུ་རུའི་མཚན་སྔགས། Rs. 0.40 Rs. 0.50
SPC125 མ་ཎི། Rs. 0.40 Rs. 0.50
SPC125 རྣལ་སྤྱོད། Rs. 0.40 Rs. 0.50
SPC125 བྱ་རྒྱུད། Rs. 0.40 Rs. 0.50
SPC125 སྒྲོལ་མ་དཀར་ལྗང་། Rs. 0.40 Rs. 0.50
SPC125 ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ། Rs. 0.40 Rs. 0.50
SPC125 སྡེ་ལྔ། Rs. 0.40 Rs. 0.50
SPC125 མདོ་གཟུངས། Rs. 0.40 Rs. 0.50
SPC125 རྟེན་སྙིང་། Rs. 0.40 Rs. 0.50
SPC125 གསོ་སྦྱོང་། Rs. 0.40 Rs. 0.50
SPC125 འདོད་གསོལ། Rs. 0.40 Rs. 0.50
SPC125 དམིགས་བརྩེ་མ། Rs. 0.40 Rs. 0.50
SPC125 ཤིས་བརྗོད། Rs. 0.40 Rs. 0.50
SPC125 བཀྲ་ཤིས། Rs. 0.40 Rs. 0.50
SPC125 ནོར་ལྷ། Rs. 0.40 Rs. 0.50
SPC125 ཆོས་སྐྱོང་། Rs. 0.40 Rs. 0.50
SPC125 འཁྲུགས་སེལ། Rs. 0.40 Rs. 0.50
SPC125 ཡིག་བརྒྱ། Rs. 0.40 Rs. 0.50
SPC125 པད་གཟུངས། Rs. 0.40 Rs. 0.50
SPC125 འོད་དཔག་མེད། Rs. 0.40 Rs. 0.50
SPC125 རིགས་གསུམ་མགོན་པོ། Rs. 0.40 Rs. 0.50
SPC125 སྨན་བླ། Rs. 0.40 Rs. 0.50
SPC125 རྟ་མགྲིན་ཡང་གསང་། Rs. 0.40 Rs. 0.50
SPC131 གནོད་འཁོར་ཆེ་བ། Rs. 5.00 Rs. 6.00
SPC131 གནོད་འཁོར་ཆུང་བ། Rs. 5.00 Rs. 6.00

དཔེ་དེབ་གསར་པ།

འབྲེལ་གཏུགས།

Sherig Parkhang Trust
R-27/28 Gali No 1
Ramesh Park, Laxmi Nagar
Delhi

Email:shepardelhi@gmail.com,
tcrpc@rediffmail.com
Telefax: 0091-11-22455634
Tel: 22453672