Yeshi

འཚོལ།

Custom Search

དཀར་ཆག

སློབ་དེབ་ཁ་སྐོང་ཁག

Author : Parkhang | Date : February 21, 2017 |

ཨང་རྟགས། མཚན་གཞུང་། ཧིན་སྒོར། བལ་སྒོར།
OSB1 སི་ཏུ་སུམ་རྟགས་མུ་ཏིག་ཕྲེང་མཛེས། Rs. 110.00 Rs. 140.00
OSB2 སུམ་རྟགས་དཔེར་བརྗོད་རེའུ་མིག Rs. 40.00 Rs. 50.00
OSB3 གཞོན་བུ་ཟླ་མེད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད། Rs. 90.00 Rs. 100.00
OSB4 གྲུབ་མཐའ་ནང་རིག Rs. 25.00 Rs. 40.00
OSB5 རིག་གནས་དོན་བསྡུས། Rs. 40.00 Rs. 50.00
OSB6 རྒྱལ་རབས་ཆོས་འབྱུང་། Rs. 90.00 Rs. 110.00
OSB7 སློབ་གྲྭའི་སྔ་དགོང་ཞལ་འདོན། Rs. 35.00 Rs. 50.00

དཔེ་དེབ་གསར་པ།

འབྲེལ་གཏུགས།

Sherig Parkhang Trust
R-27/28 Gali No 1
Ramesh Park, Laxmi Nagar
Delhi

Email:shepardelhi@gmail.com,
tcrpc@rediffmail.com
Telefax: 0091-11-22455634
Tel: 22453672