Yeshi

འཚོལ།

Custom Search

དཀར་ཆག

དོ་ཆས་དང་སྐྱེལ་གླ

Author : Parkhang | Date : March 6, 2017 |

 • དོ་ཆས་དོ་པོ་རེ་ལ་ཧིན་སྒོར་ ༡༢༥་༠༠  དང་དོ་པོ་སྐྱེལ་འདྲེན་ཁང་(Transport Centre) ལ་སྐྱེལ་གླ་དོ་རེ་ལ་ཧིན་སྒོར་ ༢༥་༠༠་རྩིས་བསྡོམས་ཧིན་སྒོར་ ༡༥༠་༠༠ ཡིན།
 • ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་དོ་ཆས་དང་སྐྱེལ་གླ་བསྡོམས་མ་གནས་ཐོག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༨% ཡིན།

དཔེ་དེབ་གསར་པ།

 • SB93འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག
 • GB177མཚར་གཏམ། ༣
 • SPC123གོས་ཆེན་གདོང་དར་ཆུང་བ།
 • SB25འཛིན་རིམ་དྲུད་པའི་དང་པོ་སྐད་ཡིག
 • GB106ཤེས་རིག་དུས་དེབ། ༢
 • SPC124དཔེ་རས།
 • SB26འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་གཉིས་པ་རྒྱལ་རབས་ཆོས་འབྱུང་།
 • GB107ཤེས་རིག་དུས་དེབ། ༣
 • SPC142དཔེ་རས་ཆུང་བ།
 • SB27འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་ཨང་རྩིས།

འབྲེལ་གཏུགས།

Sherig Parkhang Trust
R-27/28 Gali No 1
Ramesh Park, Laxmi Nagar
Delhi

Email:shepardelhi@gmail.com,
tcrpc@rediffmail.com
Telefax: 0091-11-22455634
Tel: 22453672