དབུས་ལས་ཁུངས།

བློ་གཟང་བག་གྲོ
སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན།
ལྷ་རྒོད།
དྲུང་ཡིག་དང་རྩིས་པ།
བསྟན་འཛིན་དགེ་ལེགས།
རྩིས་པའི་ལས་རོགས།
གསམ་གཏན་དབང་མོ།
དངུལ་གཉེར།
བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།
སྣེ་ལེན་འབྲེལ་མཐུད་པ།

དཔར་བསྐུན་སྡེ་ཚན།

ཀརྨ
དཔར་སྐྲུན་འགན་འཛིན།
བཅོ་ལྔ་ཟླ་བ།
དཔར་སྐྲུན་འགན་འཛིན་ལས་རོགས།
བསྟན་འཛིན་གྲགས་པ།
ཞུ་དག་པ།
བློ་བཟང་ཐར་ལམ།
དཔར་སྐྲུན་ལས་བྱེད།

དེབ་གཉེར་ཁང་དུ།

ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་།
གཉེར་པ།
བསྟན་འཛིན་མཐུ་སྟོབས།
གཉེར་ཀང་ལས་བྱེད།

ཕྱིར་གཏོང་སྡེ་ཚན་སུ།

ཕུན་ཚོགས་སྟོབས་རྒྱལ།
ཕྱིར་གཏོང་འགན་འཛིན།
བསྟན་འཛིན་ཡེ་ཤེས།
ཕྱིར་གཏོང་ལས་བྱེད།
ཕྱིར་གཏོང་ལས་བྱེད།
ཕྱིར་གཏོང་ལས་བྱེད།

ལས་བྱེད་གཞན།

བློ་བཟང་ཐར་ཕྱིན།
མན་ཇུ་ཊི་ལའི་ཚོང་ཁང་ལས་བྱེད།

ཇ་མ་དང་གཙང་བཙོ་བ།