Yeshi

འཚོལ།

Custom Search

དཀར་ཆག

ཡིག་སྐོགས་ཁག

Author : Parkhang | Date : February 21, 2017 |

ཨང་རྟགས། མཚན་གཞུང་། ཧིན་སྒོར། བལ་སྒོར།
GB209 རྟེན་འབྲེལ་མཚོན་བྱེད། Rs. 5.00 Rs. 6.00
GB209 ཐུགས་རྗེའི་ལེགས་འབུལ། Rs. 5.00 Rs. 6.00
GB209 བསྔོ་རྟེན། Rs. 5.00 Rs. 6.00
GB209 མཆོད་མེ་ཞལ་འདེབས། Rs. 5.00 Rs. 6.00
GB209 སྐྱེ་སྐར། Rs. 5.00 Rs. 6.00
GB209 མནྜལ་རྟན་དོད། Rs. 5.00 Rs. 6.00
GB209 སྐྱབས་རྟེན། Rs. 5.00 Rs. 6.00

དཔེ་དེབ་གསར་པ།

འབྲེལ་གཏུགས།

Sherig Parkhang Trust
R-27/28 Gali No 1
Ramesh Park, Laxmi Nagar
Delhi

Email:shepardelhi@gmail.com,
tcrpc@rediffmail.com
Telefax: 0091-11-22455634
Tel: 22453672