དཔེ་དེབ་འཚོལ་བྱེད།
Custom Search
དཀར་ཆག་དབྱིན་ཡིག་ཐོག
དཀར་ཆག་བོད་ཡིག་ཐོག
དྲ་རྒྱ་གཟིགས་མཁན།

Archive for the ‘སྐུའི་གཟུངས་ཁག’ Category

སྐུའི་གཟུངས།

ཆ་ཡང་བརྒྱ་ཆ།
དེབ་གསར་པ་ཁག