དཔེ་དེབ་འཚོལ་བྱེད།
Custom Search
དཀར་ཆག་དབྱིན་ཡིག་ཐོག
དཀར་ཆག་བོད་ཡིག་ཐོག
དྲ་རྒྱ་གཟིགས་མཁན།

Archive for the ‘སྐུའི་གཟུངས་ཁག’ Category

སྐུའི་གཟུངས་དུང་ཕྱུར་ཁག
ཆ་ཡང་བརྒྱ་ཆ།
དེབ་གསར་པ་ཁག


དམིགས་ཡུལ་དང་དགོས་མཁོ། | ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་གི་ཁྲིམསམཐུན་གནས་སྟངས་། | དུས་ཆེན་དང་གུང་སེང་ཁག | ཕྱག་དངུལ་གཏང་ཡུལ། |

དཔར་དབང་། © ༢༠༡༣ ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་ལ་ཡོད།