ཨང་རྟགས། མཚན་གཞུང་། ཧིན་སྒོར། ཧིན་སྒོར།
GB209 རྟེན་འབྲེལ་མཚོན་བྱེད། Rs. 5.00 Rs. 6.00
GB209 ཐུགས་རྗེའི་ལེགས་འབུལ། Rs. 5.00 Rs. 6.00
GB209 བསྔོ་རྟེན། Rs. 5.00 Rs. 6.00
GB209 མཆོད་མེ་ཞལ་འདེབས། Rs. 5.00 Rs. 6.00
GB209 སྐྱེ་སྐར། Rs. 5.00 Rs. 6.00
GB209མནྜལ་རྟན་དོད། Rs. 5.00 Rs. 6.00
GB209 སྐྱབས་རྟེན། Rs. 5.00 Rs. 6.00